s   o   h   n   j   o   o   '   s       p   h   o   t   o   g   r   a   p   h   y
 
         
   
a v i a n g a l l e r y
   
   
: : pelecaniformes pelicans hamerkops shoebills herons bitterns ibises spoonbills : :
   
   
   
         
         
 
: : pelicans : :
 
 
: : pelecanidae : :
 
             
 
: : heronsegretsbitterns : :
 
 
: : ardeidae : :
 
             
 
: : ibisesspoonbills : :
 
: : threskiornithidae : :