s   o   h   n   j   o   o   '   s       p   h   o   t   o   g   r   a   p   h   y
 
         
   
r e p t i l i a n g a l l e r y
   
: : squamata snakes lizards : : lacertilia lizards : : scincidae skinks : :
   
: : Callose-palmed Snake-eyed Skink Cryptoblepharus plagiocephalus : :
   
         
         
         
         
         
         
         
         
   
: :     reptilianphotography      : :     naturephotography      : :